Đông Trùng Hạ Thảo nguyên con

9.000.000

  • Đông trùng hạ thảo nguyên con là dạng trùng thảo chưa trải qua quá trình tinh chiết, giữ lại những tinh túy tự nhiên nhất của dược liệu.