Đông trùng hạ thảo & sâm núi 30 gói

580.000

  • Nước Đông trùng Hạ thảo Sâm núi Hàn Quốc.
  • Quy cách: Hộp giấy, mỗi hộp có 30 gói, mỗi gói chứa 70ml nước Đông Trùng Hạ Thảo.
  • Xuất xứ: Hàn Quốc