Tinh dầu bạc hà

75.000

♦ Tinh dầu bạc hà 10ml: 90.000đ
♦ Tinh dầu bạc hà 100ml: 300.000đ
Mùi hương: The mát, mùi đặc trưng
Quy cách: Chứa trong lọ kín