Tinh dầu hoa nhài

250.000

Tinh dầu thiên nhiên
Mùi hương: thanh khiết, đặc trưng
Chứa trong lọ kín: 10ml