Đèn xông tinh dầu gỗ DG05

240.000

Phân loại: Đèn tinh dầu gỗ giả cổ
Bóng đèn: Có thể thay thế được.
Đa chức năng: Đèn xông hương, đèn ngủ.

Danh mục: