Đèn xông tinh dầu gỗ DG06

240.000

Phân loại: Đèn xông tinh dầu bằng gỗ giả cổ
Bóng đèn: Có thể thay thế được.
Đa chức năng: Đèn xông hương, đèn ngủ.

Danh mục: