Tinh dầu treo ô tô hoa nhài

280.000

Tinh dầu treo ô tô hoa nhài
Tinh dầu khuếch tán ô tô
Mùi hương: thơm mát, đặc trưng
Chứa trong lọ kín