Tinh dầu treo ô tô hương quế

110.000

Tinh dầu treo ô tô hương quế
Tinh dầu khuếch tán ô tô
Mùi hương: ấm nóng, đặc trưng
Chứa trong lọ kín