Tinh dầu treo ô tô oải hương

170.000

Tinh dầu khuếch tán ô tô
Mùi hương: ngọt ngào, đặc trưng
Chứa trong lọ kín: 10ml